KAGANIEC METALOWY     BOKSER  8  PIES

Wysokość     130mm
Szerokość     105mm
Długość         130mm
Obwód          40mm