KAGANIEC METALOWY     BOKSER  8A  SUKA

Wysokość     115mm
Szerokość     90mm
Długość         110mm
Obwód          37mm