KAGANIEC METALOWY     DOG 10

Wysokość     150mm
Szerokość     120mm
Długość         180mm
Obwód          47mm