KAGANIEC METALOWY     OWCZAREK  6A  SUKA

Wysokość     115mm
Szerokość     95mm
Długość         135mm
Obwód          41mm