KAGANIEC METALOWY     PUDEL MAŁY  0
Kod  3300/CZ

Wysokość     55mm
Szerokość     40mm
Długość         60mm
Obwód          20mm