KAGANIEC METALOWY     PUDEL MAŁY  0

Wysokość     135mm
Szerokość     115mm
Długość         140mm
Obwód          45mm