KAGANIEC METALOWY     SZNAUCER 11

Wysokość     150mm
Szerokość     85mm
Długość         140mm
Obwód          45mm